top of page
Αναζήτηση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των drones με PPKκαι με RTK και ποιο είναι καλύτερο;

Η μετα-επεξεργασμένη κινηματική (PPK) και η κινηματική σε πραγματικό χρόνο (RTK) είναι τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στην τοπογραφία εδώ και αρκετά χρόνια, με σκοπό τη βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων GNSS. Έχουν σκοπό να διορθώνουν τη θέση των δεδομένων χαρτογράφησης και αφαιρούν την ανάγκη για GCP (Ground Control Points), μειώνοντας την απόλυτη ακρίβεια σε cm. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν τα εμπόδια και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για την εναέρια τοπογραφία, η διαφορά μεταξύ ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους με PPK και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους με RTK γίνεται πιο σημαντική. Η επιλογή της καλύτερης μεθόδου διόρθωσης για τις έρευνές σας θα σας εξοικονομήσει χρόνο και κόστος έργου. Ποιο είναι όμως το καλύτερο; Η απάντηση μπορεί να βρεθεί μαθαίνοντας πώς λειτουργεί η κάθε μέθοδος, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της.

Τι είναι ένα drone με RTK και πώς λειτουργεί το RTK; Ένα drone με RTK έχει έναν ενσωματωμένο δέκτη GNSS RTK, που συλλέγει δεδομένα από δορυφόρους, και έναν σταθμό βάσης εδάφους για να διορθώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση της εικόνας, σε πραγματικό χρόνο καθώς το drone πετάει. Τα δορυφορικά δεδομένα φέρουν σφάλματα λόγω τροποσφαιρικών καθυστερήσεων κ.λπ., παρέχοντας μέγιστη ακρίβεια περίπου 1 μέτρο. Τα δεδομένα από έναν επίγειο σταθμό λαμβάνονται υπόψη για τη διόρθωση σφαλμάτων δορυφορικού σήματος, μειώνοντας την ακρίβεια σε επίπεδο εκατοστών. Στην περίπτωση της τεχνολογίας RTK, απαιτείται συνεχής επικοινωνία από το σταθμό βάσης GNSS, μέσω του σταθμού βάσης του drone (χειριστήριο) στο drone Όταν το drone προσγειωθεί, εάν όλα τα σήματα ήταν σταθερά, τα δεδομένα, με απόλυτη ακρίβεια, είναι διαθέσιμα για μεταγενέστερη επεξεργασία για την έρευνα χαρτογράφησης. Φαίνεται ωραίο να λαμβάνετε διορθωμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, όμως στην πράξη, εμπόδια μπορούν να μπλοκάρουν ή να διακόψουν τα σήματα, ή ακόμα και οι πτήσεις να εκτείνονται πέρα από την ισχύ ενός σήματος. Γι αυτό και η τεχνολογία RTK παρουσιάζει αδυναμίες που αξίζει να ληφθούν υπόψη. Στην καλύτερη περίπτωση, όπου η σύνδεση μεταξύ σταθμού βάσης και drone παραμένει σταθερή, το RTK επιτυγχάνει την ίδια απόλυτη ακρίβεια με το PPK. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αξιοπιστία PPK είναι καλύτερη. Γιατί; Η απάντηση βρίσκεται στο πώς λειτουργεί.Τι είναι ένα drone PPK (και πώς λειτουργεί το PPK);

Ένα drone με PPK πετάει με έναν ενσωματωμένο δέκτη GNSS PPK, που συλλέγει δεδομένα από δορυφόρους και τα καταγράφει για ανάκτηση μετά την πτήση. Τα δορυφορικά δεδομένα, όπως προαναφέραμε, είναι επιρρεπή σε σφάλματα λόγω τροποσφαιρικών καθυστερήσεων, παρέχοντας μέγιστη ακρίβεια περίπου 1 μέτρο. Τα δορυφορικά δεδομένα από έναν δέκτη GNSS σε έναν κοντινό σταθμό βάσης (εδάφους) συλλέγονται και, μετά την πτήση, συνυπολογίζονται με τα δεδομένα του drone για τη διόρθωση σφαλμάτων δορυφορικού σήματος, μειώνοντας την ακρίβεια σε επίπεδο εκατοστών. Με της τεχνολογία PPK, δεν απαιτείται επικοινωνία δεδομένων από σταθμό βάσης GNSS προς σταθμό βάσης drone (χειριστήριο), ούτε σταθμό βάσης drone με διόρθωση δεδομένων drone. Το μόνο που χρειάζεται είναι η τηλεμετρία μεταξύ drone και σταθμού βάσης drone (χειριστήριο). Μετά την προσγείωση, εφαρμόζουμε μια διαδικασία διόρθωσης μέσω ενός κατάλληλου λογισμικού. Στη συνέχεια, τα δεδομένα, με απόλυτη ακρίβεια, είναι διαθέσιμα για μεταγενέστερη επεξεργασία για την έρευνα χαρτογράφησης Επειδή δεν χρειάζεται να διατηρείτε μια σύνδεση μεταξύ του σταθερού σταθμού βάσης και του σταθμού βάσης drone και μια σύνδεση μεταξύ του σταθμού βάσης drone και του drone στην περίπτωση του PPK, αυτή η μέθοδος παρουσιάζει πιο αξιόπιστη διόρθωση δεδομένων και ευκολότερη ρύθμιση. Εάν έχετε εργαστεί ποτέ με drones, γνωρίζετε ότι οι σύντομες διακοπές σε συνδέσμους τηλεμετρίας συμβαίνουν αρκετά συχνά. Όταν το κάνουν, η απώλεια κλειδώματος διαρκεί περισσότερο από μια στιγμή. Χρειάζεται χρόνος για την επανεκκίνηση. Και μέχρι να συμβεί, χάνετε δεδομένα διόρθωσης για τη συγκεκριμένη περιοχή της έρευνάς σας με drone. Έτσι, με το RTK, είναι πιο πιθανό να καταλήξετε με σημαντικά κενά στα δεδομένα σας όπου η ακρίβεια υποβαθμίζεται σε ποιότητα GPS.
Επισκόπηση RTK έναντι PPK

Επειδή το PPK θεωρείται πιο αξιόπιστο, προτείνεται συχνά ως εφεδρικό όταν το RTK που αποτυγχάνει. Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το RTK εξαρχής; Τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προσφέρουν μια απάντηση και θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για τα έργα σας. RTK Πλεονεκτήματα -Η διόρθωση ολοκληρώνεται αμέσως μετά την πτήση -Προσφέρει σε πραγματικό χρόνο, υψηλή ακρίβεια θέσης του drone -Καταργεί την ανάγκη για GCP, εάν οι συνδέσεις είναι όλες σταθερές RTK Μειονεκτήματα -Η επιτυχία της αποστολής εξαρτάται από πολλές τεχνολογίες σύνδεσης, επομένως είναι πιο επιρρεπής σε αποτυχία. -Η βραχυπρόθεσμη απώλεια κλειδώματος ισοδυναμεί με μεγάλο χρονικό διάστημα για την επανεκκίνηση και απώλεια περισσότερων δεδομένων -Αποστολή πέρα από το εύρος τηλεμετρίαςή πέρα από την οπτική γραμμή όρασης είναι αδύνατη -Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα διόρθωσης μετά την πτήση -Οποιοδήποτε σφάλμα στη θέση του σταθμού βάσης πρέπει να διορθωθεί μετά την πτήση, γεγονός που μειώνει το πλεονέκτημα σε πραγματικό χρόνο PPK Πλεονεκτήματα -Ο σταθμός βάσης GNSS σας δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος με επίγειο σταθμό drone (χειριστήριο) -Οποιοδήποτε CORS μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στη θέση ενός σταθμού βάσης GNSS, με ή χωρίς VRS -Πολύ απλούστερη ρύθμιση, δεν χρειάζεται τόσες πολλές συνεχείς συνδέσεις τηλεμετρίας -Είναι δυνατή η αποστολή πέρα από το εύρος τηλεμετρίας, ή πέρα από την οπτική γραμμή όρασης -Ορισμένες πηγές λένε ότι το PPK είναι πιο ακριβές επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα για να προωθήσετε και να επαναφέρετε τη διαδικασία γύρω από τυχόν κενά για να τα διορθώσετε -Καταργεί την ανάγκη για GCP PPK Μειονεκτήματα -Η διόρθωση γίνεται μετά την πτήση


Γιατί προτείνουμε ένα drone PPK

Το RTK μπορεί να φαίνεται ότι εξοικονομεί χρόνο, καθώς έχετε διορθώσει τα δεδομένα τη στιγμή που προσγειώνεστε, όμως λόγω των πολλαπλών συνδέσεων από τις οποίες εξαρτάται για να λειτουργήσει, είναι βέβαιο ότι μερικές φορές θα αποτύχει. Το PPK προσφέρει ευκολότερη ρύθμιση και πιο ισχυρή συλλογή δεδομένων, αφαιρώντας τις ασταθείς συνδέσεις τηλεμετρίας. Ο χρόνος που χρειάζεται για τη δημοσίευση της διαδικασίας είναι μικρός σε σύγκριση με τον χρόνο που θα χρειαζόταν για την επανεκτέλεση των πτήσεων, στην περίπτωση που αποτύχουν οι συνδέσεις δεδομένων RTK

15 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ UAV

Ευχαριστούμε για την παραχώρηση άδειας αναφοράς της ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με τίτλο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ UAV ΜΕ ΤΑ

Comments


bottom of page